www.chatapolska.pl          tel. 61 653 48 90             

GODZINY OTWARCIA

Pon-pt: 07:00 – 19:00

Sob: 07:00 – 15:00

CHATA POLSKA